Praktijkreglement/Praktische informatie

Hier vindt je de wettelijke bepalingen en regels die bij Fysio Sport & Manueel van toepassing zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

Op basis van de huidige zorgverzekeringswet dien je je op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Uw fysiotherapeut neemt de gegevens van jouw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.

Handdoek:

Om hygiënische redenen wordt er door uw fysiotherapeut een handdoek op de bank gelegd. Je bent vrij om een eigen handdoek mee te nemen naar de behandeling. (Dit is niet verplicht).

Afspraak afzeggen:

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Nota’s:

Als je onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvang je nadat je het maximum van jouw aanvullende verzekering hebt bereikt een nota. De tarieven kun je vinden op onze website of opvragen bij jouw behandelend fysiotherapeut. Je kunt de behandelingen per pin betalen op locatie.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

De behandelend fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die je behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Eigendommen:

De praktijk is niet verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Laat daarom geen waardevolle spullen in de wachtruimte liggen.

Praktijkreglement/Praktische informatie 3

Rianne Pennings

Fysiotherapeut.

Manueel therapeut MSc

Praktijkhouder

Direct contact

Bel ons via: 06 5702 2962 of maak direct online een afspraak via de website.